O nás

Křesťanský sbor v Českém Těšíně existuje od poloviny 20. let 20. století, kdy se konala první „bratrská“ shromáždění v bytě V. Horákové na Mánesově ulici č. 34. Tato služba byla podporována sbory v Koňakově, Třanovicích a Karviné. Shromáždění v dalších letech existovalo na několika místech, až v roce 1974 postavil vlastní budovu na ulici Alšova, čp. 7. Od konce roku 2009 se sídlo sboru přemístilo do zcela zrekonstruovaného objektu bývalého dětského centra na ulici Slezská 874, kde působí až dodnes. Součástí křesťanského sboru je také Komunitní centrum Mojská, které pořádá zejména akce pro děti a mládež. Křesťanský sbor Český Těšín je členem České evangelikální aliance a spolupracuje s ostatními českotěšínskými církvemi v Místní skupině ČEA. Jsme součásti evangelikální církve „Křesťanské sbory“ – jejíž charakteristiku si můžete přečíst v základním dokumentu (viz níže).

ZÁKLADNÍ DOKUMENT KŘESŤANSKÝCH SBORŮ – zde zejména bod 6 (Místní sbory)