Naše poslání

Naše poslání lze charakterizovat ve třech rovinách:

a) uctívání Boha Stvořitele a jeho syna Ježíše Krista skrze Ducha svatého (bohoslužby)

b) vzájemná služba mezi členy sboru – pastýřská služba, povzbuzování na cestě víry, praktická pomoc, vzájemné společenství

c) služba lidem ve svém okolí – misijní a sociální služba (např. komunitní práce, různé akce pro veřejnost, misie)

Jako sbor křesťanů chceme být prospěšní pro své okolí, vytvářet atmosféru přijetí každého, kdo přichází, a budovat mezi sebou vztahy založené především na lásce jeden k druhému po vzoru Ježíše Krista.