Nedělní bohoslužba

bohoslužbaNEDĚLE 10:00 – 11:00

Nedělní bohoslužby pro všechny generace a také pro hosty utváříme tak, že při službě Božím slovem a oslavě Boha písněmi (chválami) či modlitbami dáváme prostor střídavě dětem, dorostu, mládeži a dospělým. Chceme společně prožívat Boží přítomnost a nechat prostor ke spoluúčasti všem členům sboru. Snažíme se o to, aby naše bohoslužby byly otevřené a inspirativní pro všechny návštěvníky.

 

 

 

NEJBLIŽŠÍ PROGRAM VIZ KALENDÁŘ NA STRÁNCE ZDE