Nedělní bohoslužba

bohoslužbaNEDĚLE 09:00 – 10:30 

Nedělní bohoslužby pro všechny generace a také pro hosty utváříme tak, že při službě Božím slovem a oslavě Boha písněmi (chválami) či modlitbami dáváme prostor střídavě dětem, dorostu, mládeži a dospělým. Chceme společně prožívat Boží přítomnost a nechat prostor ke spoluúčasti všem členům sboru. Snažíme se o to, aby naše bohoslužby byly otevřené a inspirativní pro všechny návštěvníky.

Součásti bohoslužby je každý týden i Večeře Páně, kterou slavíme jako Památku osoby Ježíše Krista a připomínkovou slavnost Božího díla záchrany, Staré i Nové smlouvy. Vede nás k podstatě naší duchovní existence, a proto hraje při našem společném shromažďování důležitou roli. Slavíme ji každou neděli a při každé příležitosti, jejíž povaha tomu odpovídá. K Hodu Páně při lámání chleba a pití z kalicha zveme nezávisle na církevní příslušnosti každého, kdo je Božím dítětem a kdo nemá překážky ve vztazích k Bohu a lidem. 

AKTUÁLNÍ PROGRAM VIZ KALENDÁŘ NA STRÁNCE ZDE

ZÁZNAMY JIŽ PROBĚHLÝCH BOHOSLUŽEB NA YOUTUBE ZDE