Památka Večeře Páně

 chléb a kalichNEDĚLE 09:00 – 10:00

Večeři Páně slavíme jako Památku osoby Ježíše Krista a připomínkovou slavnost Božího díla záchrany, Staré i Nové smlouvy. Vede nás k podstatě naší duchovní existence, a proto hraje při našem společném shromažďování důležitou roli. Slavíme ji každou neděli a při každé příležitosti, jejíž povaha tomu odpovídá. K Hodu Páně při lámání chleba a pití z kalicha zveme nezávisle na církevní příslušnosti každého, kdo je Božím dítětem a kdo nemá překážky ve vztazích k Bohu a lidem.

 

NEJBLIŽŠÍ PROGRAM VIZ KALENDÁŘ NA STRÁNCE ZDE