Modlitební a biblická hodina

modlitební a biblickáČTVRTEK 18:00 – 19:15 (modlitební 18:00 – 18:30; biblická 18:30 – 19:15)

Společné modlitby jsou uvedeny krátkým biblickým zamyšlením nebo zkušeností a výčtem aktuálních námětů k modlitbám. Povzbuzujeme účastníky, aby přicházeli s vlastními podněty k modlitbě vděčnosti nebo proseb, zvlášť , když se jedná o nemoci, operace, těžké životní zkoušky, hledání práce apod. Ve ztišení před Hospodinem prožíváme Boží doteky a odpovědi na naše modlitby.

Studium Bible s aplikací pro současnost je přemýšlení nad Biblí, kdy společně čteme vybrané biblické texty a po úvodním krátkém výkladu se sdílíme s tím, jak jim rozumíme a čím nás oslovují. Snažíme se Bibli porozumět v jejich dobových a dějinných souvislostech, ale především jejímu poselství pro náš každodenní křesťanský život.

AKTUÁLNÍ PROGRAM VIZ KALENDÁŘ NA STRÁNCE ZDE